Nieuws & Blogs

Business Intelligence in Manufacturing: de 5 implementatiestappen

Oracle JD Edwards ERP is in de productie & distributie industrie een veel gebruikte software voor het aansturen en de planning van productieprocessen. Maar voor de meeste organisaties is dit niet voldoende. Hoe kunnen productiedata op de juiste manier worden geïnterpreteerd en geanalyseerd met oog op de toekomst? Organisaties willen data gebruiken om vooruit te kijken en te anticiperen op acties op de lange termijn. Op welke wijze kan de efficiëntie van productieprocessen beoordeeld worden? Hoe gaat het met het herkennen van trends?

Een Business Intelligence oplossing: plan van aanpak

Om antwoord te krijgen op de bovenstaande vragen kan Business Intelligence (BI) een oplossing bieden. Hoe pakt u dit aan? Lees hieronder welke stappen belangrijk zijn om te doorlopen bij de implementatie van een BI-oplossing.

Een betrouwbaar plan van aanpak hanteren is een goed begin. Daarnaast moet er een team opgezet worden waarin stakeholders vanuit de IT en de doelgroep (die de BI-oplossing gaan gebruiken) samenkomen. Voor het opstellen van een plan van aanpak is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen:

  1. Doelstellingen
  2. Infrastructuur
  3. Informatiebehoefte
  4. Rapportages
  5. Ontwerp datamodel

1. Het bepalen van de doelstelling

Wat is uw doelstelling en wie zijn de stakeholders? Een BI-implementatie voor manufacturing kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Misschien wilt u meer inzicht in de aansluiting vanuit productie op de verkoop- en voorraadstrategie. Produceert u conform uw interne normen en afspraken? Een ander perspectief is het gebruik van een BI rapportagetool bij de uitrol van een Operational Excellence Programma en ter ondersteuning van analyses van yields en uitval. Voldoen uw productieprocessen aan de interne kwaliteitseisen? Formuleer de doelstellingen nauwgezet en verwerk ze in een planning voor de middellange termijn.   

2. Het bepalen van de infrastructuur

Welke BI-infrastructuur gekozen wordt is niet zozeer belangrijk voor de gebruiker, maar wel van belang voor uw IT-beheerorganisatie. De keuze kan uitgaan voor een legacy- of een on-premise oplossing, waarbij het in eigen beheer blijft. Een bedrijfseigen BI-infrastructuur heeft als voordeel dat de BI-omgeving flexibel blijft. Daarnaast kan de keuze uitgaan voor BI Cloud Service. Het voordeel van BI Cloud Service is dat u meelift op bewezen BI-oplossingen, hierdoor hoeft u het wiel zelf niet uit te vinden. Vanuit investeringsoogpunt is een andere benadering mogelijk: een aanschaf die op de Capex impact heeft (Legacy BI) of een aanschaf die alleen de OPEX drukt (BI in de Cloud).

3. Het bepalen van de informatiebehoefte

Met de stakeholders bepaalt u welke informatie specifiek van belang is. Waar en in welke vorm is de gewenste informatie aanwezig? De kwaliteit van de informatiebronnen beoordeelt u op kwaliteit van de data.

4. De gewenste rapportage of analyseomgeving

Wat wordt de gewenste rapportage- of analyseomgeving? Uw productie dashboards dienen eenduidig voor interpretatie te zijn. Al is het een open deur: BI-rapportages dienen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd te worden.

5. Ontwerp het datamodel

De aard van uw productieprocessen zijn erg belangrijk bij het datamodel en de aard van de productierapportage uit Business Intelligence. Produceert u klantordergestuurd, dan zal de productierapportage anders worden ingericht dan in de procesindustrie. Het ontwerp van het datamodel kan bedrijfsspecifiek worden gemaakt bij een Legacy Business Intelligence oplossing. Het groot voordeel van een BI Cloud Services oplossing is, dat u gebruik kan maken van bestaande datamodellen.

Ga aan de slag met de 5 BI-implementatiestappen

Deze 5 stappen zijn een goede basis voor een succesvolle BI implementatie. Ga vandaag nog aan de slag! In de volgende blog ga ik in op diverse praktijkvoorbeelden van Oracle Business Intelligence in een manufacturing omgeving die gebruik maken van Oracle JD Edwards ERP.

Auteur: Bob van Geenen, Finance Consultant Cadran Consultancy