Downloads

De noodzaak van ERP dat multi-taal, -multi-valuta, multi-site is

Na uitbreiding van de business is nieuwe start ERP vaak noodzakelijk

  • De noodzaak van ERP dat multi-taal, -multi-valuta, multi-site is
    Als organisaties over fiscale grenzen of tijdzones heen groeien, schopt dat regelmatig de continuïteit en het overzicht in de war. Met welke problemen worstelen bedrijven die grensoverschrijdend werken? En hoe lossen ze die op?

Grote bedrijven hebben niet al hun businessunits binnen in één land. Het hoofdkantoor staat vaak in het ene land, terwijl de productie bijvoorbeeld in lagelonenlanden plaatsvindt. De supply chain strekt zich daardoor uit over verschillende regio’s. En dat betekent vaak dat ze in verschillende tijdszones, valuta- en belastingregio’s opereren. Hierdoor kunnen bedrijven niet adequaat consolideren, maar daar blijft het niet bij.

Weinig grip door verschillende methodiek

Denk alleen maar aan de manier waarop audits worden uitgevoerd. Omdat na overnames verschillende bedrijfsonderdelen vaak verschillende methodieken hanteren, zijn de bedrijfsresultaten niet goed onderling te vergelijken en te auditen. Zo weet het hoofdkantoor in New York niet of de winst in locatie A wel te vergelijken is met locatie B. Omdat zij beide werken met hun eigen unieke systeem, is het voor het hoofkantoor dus niet of nauwelijks te controleren of de cijfers eigenlijk wel kloppen.

Grensoverschrijdende uitdagingen opgelost

Daarnaast kan het gebrek aan eenduidigheid en validiteit een overname in gevaar kan brengen. Deze whitepaper behandelt de problemen waar bedrijven na groei over de landsgrenzen tegenaan lopen én hoe deze problemen worden opgelost. U leest onder andere over:

  • Eilandautomatisering
  • ERP moet ook regionale wetten kennen
  • De impact van meerdere tijdzones op de supply chain
  • Waarom moet ERP meertalig zijn?
  • Het nut van webgebaseerd ERP

Meer grip dankzij kennis van lokale taal, regelgeving en valuta

Lees in deze whitepaper wat de impact is van grensoverschrijdende business op productie en op de financiën. Met deze informatie vermijdt u vertraging, fouten en extra kosten. Met deze kennis wordt u een grensoverschrijdende speler die niet alleen de lokale taal spreekt, in lokale valuta eindrekeningen maakt, maar vooral met meer grip efficiënter werkt.

Download

Vul dit formulier in om dit document te kunnen downloaden. U ontvangt uw aanvraag ook via e-mail.

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Met deze download gaat u akkoord met het Privacy Statement van JDEdwardsERP.com.