Nederlands English Français
Internationaal Sales & CRM, Financial Management, Business Intelligence, Transport, Procurement, Manufacturing, Warehousing, and Human Resources

Keuzevrijheid troef met JD Edwards in de cloud

JD Edwards is klaar voor het huidige en toekomstige cloudlandschap

Lees verder

Oracle's JD Edwards EnterpriseOne

Maak kennis met Oracle's JD Edwards EnterpriseOne, het uitgebreide en geïntegreerde ERP pakket dat kennis uit uw specifieke branche combineert met bewezen en op standaarden gebaseerde technologie. Met JD Edwards borgt u een maximale aansluiting op branche specifieke bedrijfsprocessen tegen een lage TCO. 

Artikel: Een solide, open platform voor het Internet of Things

20-12-16

Op dit moment voltrekt zich de vierde industriële revolutie. Binnen het Internet of Things worden steeds meer apparaten en machines via internet met elkaar verbonden. Dit biedt ook enorme kansen in de industrie voor een intelligentere en efficiëntere supply chain. Hoe speelt JD Edwards nu en in de toekomst in op deze ontwikkeling?

Blog: Welke ERP-data kun je gebruiken voor treasury?

19-09-16

Treasury speelt een steeds grotere rol in branches als de maakindustrie, trading en distributie. Treasury afdelingen maken gebruik van data uit banksystemen en ERP-systemen. Maar welke data uit deze ERP-systemen kun je gebruiken voor treasury? En hoe kun je deze data gebruiken om je treasury activiteiten op te starten en te ondersteunen? We noemen een aantal eerste stappen die gezet moeten worden. We nemen daarbij de liquiditeitsprognose als uitgangspunt, maar deze stappen zijn ook toe te passen op borrowing base rapporten, cashflow analyses, KPI’s en cash conversion cycli.

Blog: Het nut en de noodzaak van een goed erp-systeem in de zuivelindustrie

18-07-16

In de maand mei haalt Friesland Campina 2,50 euro af van de melkprijs. Dit is een rechtstreeks gevolg van de achterblijvende vraag en het toenemende aanbod van melk. Ook bij kleinere coöperaties is er sprake van een melkoverschot. Dit leidt tot grote financiële problemen bij de melkveehouderijen. Niek Groot Wassink, financieel adviseur rundvee bij DLV, vertelde onlangs aan BNR dat vooral de grote bedrijven veel druk ervaren omdat ze kampen met een forse financieringslast. De oorzaak ligt in het uitblijven van de verwachte hoge vraag vanuit China en Rusland. Volgens hem kampt de helft van de melkveehouders met financiële problemen.